Dotare materială

Şcoala dispune de două corpuri de clădire: corpul de clădire construit în anul 2002 și mansardat în 2015 cuprinde:

    – 1 sală pentru grădiniță

    – 4 săli de clasă

    – 1 sală calculatoare

    – direcțiunea

    – sala profesorală

 Clădirea nouă construit între anii 2019-2021, unde funcționează clasele V-VIII începând cu anul școlar 2021-2022

– 4 săli de clasă

   – CDI

   – direcțiunea

    – sala profesorilor

    – secretariat+ contabilitate

    – biblioteca

    – arhiva

    – sală de conferință

    – sală de studiu

  – magazia

Sală de sport construită în 2007;

Mijloace media: laptopuri, videoproiectoare, calculatoare, televizor, video- recorder, DVD, aparat foto, cameră video digitală, imprimante şi multifuncţionale, table interactive