Despre noi – Resurse

„ O şcoală pentru comunitate, o şcoală pentru toţi ”

    Şcoala Gimnazială Păuca se află în localitatea Păuca, jud. Sibiu, nr. 168. Începând cu data de 01.07.2005 devine unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

    În anul școlar 2021/2022 unitatea are următoarele structuri şcolare: Grădiniţa cu Program Normal Păuca, Şcoala, Grădinița cu Program Normal Presaca şi Grădinița cu Program Normal Broşteni.

    De-a lungul timpului şcoala a funcţionat sub diferite titulaturi Şcoala Generală cu clasele I-VIII, I-X, I-VII sau I-IV.

    Unitatea dispune de două clădiri la Păuca,  una construită în anul 2002 și mansardată în anul 2015 și  una construită și dată în funcțiune începând cu anul școlar 2021/2022, în Bogatu- Român o clădire construită în anii 1936- 1937, şi reabilitată în totalitate, iar în satele Broşteni şi Presaca s-au construit şcoli noi prin HG 1001, 615.

    În trecut la şcoala Păuca funcţionau două secţii: română şi germană. În anul şcolar 2009- 2010 au absolvit 8 clase ultimii doi elevi de etnie germană.