Oferta educaţională

Curriculum
Discipline opţionale
Cercuri extracurriculare
Publicaţii

Floare de colț ,  revista școlii –  coordonator prof. Dragomir Dancu, directorul școlii
                                                            – prof. Chiriac Simona-Ioana

Pentru anul școlar 2022-2023 școala noastră oferă:
    – învățământ cu predare în limba română
    – predarea limbii engleze ca prima limbă de studiu străină
    – studiul limbii franceze ca a doua limbă străină
    – pregătire suplimentară pentru elevii clasei a VIII-a în vederea susținerii Evaluării Naționale
    – discipline opționale atractive
    – cercuri aplicative pentru educație sanitară, educație rutieră, educație cultural artistică și sportive
    – activități extrașcolare deosebite: excursii, drumeții, concursuri

Oferta de cursuri opționale

Ciclul preșcolar – Educație religioasă, Dansuri populare

Ciclul gimnazial – Lectură și abilități de viață,

                            – Matematică și științe în societatea cunoașterii,

                             – Lucrări practice de fizică,

                           – Fizica și viața,

                            – Cercul „ Cultul Eroilor ”