Dotare materială | Școala Gimnazială Pauca

Dotare materială

Şcoala dispune de două clădiri, corpul nou construit în anul 2002 și mansardat în 2015 cuprinde:

    – 1 sală pentru grădiniță

    – 5 săli de clasă

    – direcțiunea

    – sala profesorală

Corpul vechi construit în anul 1968:

    – 3 săli de clasă

    – centrul de Documentare şi Informare

Sală de sport construită în 2007;

Mijloace media: calculatoare, televizor, video- recorder, DVD, aparat foto, cameră video digitală, imprimante şi multifuncţionale